Julie Ulvik Hordnes

Kontakt mig
hero
play

Mit studievalg

Hvorfor valgte jeg at læse på CBS, og hvad gjorde valget let/vanskelig?
Da jeg var ferdig med videregående/gymnasiet var planen min å studere økonomi i Norge. Jeg hadde da fra tidligere år lært meg fransk og har lyst å integrere det på en måte i min videre utdannelse ettersom jeg har et mål om å jobbe mot det internasjonale markedet. Det tverrfaglige elementet med fransk manglet i de økonomi-programmene jeg så på noe som gjorde det vanskelig å forplikte meg til en utdannelse. Ettersom ingen programmer føltes riktig endte jeg opp med å ta et årstudier på Universitetet i Bergen rettet mot psykologi, kognitiv vitenskap, programmering og fransk, denne erfaringen gjorde meg mer sikker på at økonomi var veien for meg. Hvordan jeg kom over CBS var rent tilfeldig, men etter å ha deltatt på åpen dag i februar 2020, var jeg bestemt på at BLC var det rette programmet for meg, og det er det beste valget jeg har gjort så langt.

Hvad stod valget imellem fagligt, og hvorfor landede det hvor det gjorde?
BLC treffer mine interesser for kultur, politikk, utvikling i verden, økonomi-aspektet og ikke minst fransk, noe som gjorde valget en del lettere. Jeg så på andre rene økonomiprogrammer ettersom jeg ikke kjente til tverrfaglige gradene på CBS. Da jeg ble kjent med CBS og undersøkte alle mulighetene der, rangerte jeg programmene etter ønsker. Da jeg måtte bestemme meg brente valget ned til faktorer som viktigheten og realiteten av arbeidsmarkedet, hvor jeg vil med utdanningen min, interesser og ikke minst hva som føltes riktig.

Hvilke praktiske overvejelser gjorde jeg mig?
For meg var valget å begynne på CBS enkelt. CBS tilbyr det jeg trenger i form av en tverrfaglig grad som integrerer mine interesseområder. Jeg fikk et veldig positivt inntrykk av skolen akademisk og sosialt etter å ha deltatt på åpen dag. Plasseringen av CBS spilte også en rolle. København er en by som det er lett å føle seg hjemme i, knytter Skandinavia til resten av Europa.
Hvilke overvejelser havde du omkring det sociale?
Ettersom mitt kull begynte midt i en pandemi har vi gått glipp av mye av det sosiale arrangert på eller av CBS. BLC er et relativt lite program som tillater at alle bliver kjent med alle. Vi har hatt små fransk-klasser som skaper et trygt og godt miljø. Det sosiale utenfor CBS er veldig individuelt, og det er opp til hver enkelt hvor sosial man ønsker å være og må ta ansvar deretter.

Hvad var mine forventninger på godt og ondt, og hvordan er de blevet mødt?
Da jeg kjente ikke til CBS fra før, hadde jeg ikke særlig mye forventninger annet en god kvalitet på utdanning og forelesere. Det er etter jeg ble akseptert og etter at jeg begynte jeg har sett CBS sin innflytelse og status som handelshøyskole

Min uddannelse

Hvad er det mest spændende ved min uddannelse?
Det elementet med BLC som overbeviste meg var tverrfagligheten av programmet. Jeg hadde ikke sett så mange forskjellige økonomistudier som CBS har blant de skolene som jeg undersøkte. Etter de to første semestrene ble jeg overrasket over hvor helhetlig studiet er, allerede nå ser jeg tråder mellom emnene og forstår pensumets og emnenes plass i studiet. BLC er alt annet enn tørt pensum, alt fra etikken rundt diamantgruvedrift i globalisation studies til hvordan coronapandemien har påvirket økonomien per dags dato i makroøkonomi.
Vi lærer også om hvor stor rolle kultur har hatt og fortsatt har for hvordan verden fungerer. Språk er en viktig del av kultur og med BLC får man en virkelig unik mulighet og kompetanse til å forstå og analysere verdensmarkedet, med en spissing mot fransktalende land. Studiet har gitt oss en del frihet ved å allerede i andre semester la oss skrive 1st year project, et gruppeprosjekt hvor sluttresultatet er en vitenskapelig artikkel. Min gruppe skrev om hvorfor engelsk er blitt et av hovedspråkene i verden og om nedgangen i bruk og læring av fremmedspråk i Danmark og Storbritannia, hvor vi også diskuterte viktigheten av fremmedspråk for verdenssamfunnet.

Hvad tænker jeg at jeg vil bruge min uddannelse til?
Jeg skal jobbe i utenfor Norden. Jeg har fra tidlig av vært interessert i å lære språk, kultur og verdenssamfunnet og BLC gir meg ihvertfall verktøyene til å kunne jobbe mot de tre temaene. Det er riktig spennende med store bedrifter, gjerne norske, som jobber mot for eksempel det franske markedet innenfor olje og gass, samt fiskeindustri. Afrika er også en av de raskest voksende kontinentene, dette åpner nok for mye spennende arbeidsplasser.

Hvad har overrasket mig ved min studie/ved CBS?
Jeg var veldig overrasket over hvor mye fokus det er i pensum på andre land som også har fransk som offisielt språk. Jeg har lært mer om Afrikas historie og situasjon på dette året enn det jeg trodde jeg skulle. Fransk er så mye mer enn Frankrike og EU. Foreleserne i fransk har også overrasket meg, de to jeg har hatt disse to semestrene har virkelig gitt mye av seg selv og skapt et trygt miljø for læring og utvikling.
BLC har gitt meg verktøy til å se på verden i nye perspektiver og initierer spennende diskusjoner om utvikling, globalisering og rettferdig fordeling av goder og makt i verden. Foreleserne er engasjert og flere av dem har initiert arrangementer utenfor campus. Fransk-foreleserne har vist oss muligheter for å bygge nettverk med franskmenn i Danmark, initiert filmkvelder med franske filmer og møter med det franske næringsråd i Danmark

Hvad er hårdt ved min studie?
Fransk er nok det vanskeligste elementet i BLC. Den største frykten blant BLC studenter før de starter er nok nivået på fremmedspråket. Slik jeg har opplevd det er det klisjé nok ikke et problem hvis man er klar for å utvikle seg og jobbe deretter. Sammen med foreleserne og medstudenter jeg har hatt de to første semestrene har vi klart å lage et miljø hvor det er lov til å si feil og lære av sine egne og andres feil. Det er riktig nok rundt 20-50 sider å lese til fransk forelesningene, og derfor kan det bli vanskelig dersom man ikke er motivert.
Hverdagen til en BLC student versus en student som går ren økonomi er nok ganske annerledes, bare ved å ha 25% av semesteremnene på fransk har skapt en positiv endring for meg, det er ikke like ensformig som å ha alle fag på engelsk eller dansk.

Gode råd

1

Du kommer langt med interesse for det du studerer.

2

Det er bedre å begynne på et studie og hvis det ikke er riktig begynne på noe annet enn å gå rundt å lure på om akkurat det studiet er for deg.

3

Dra på åpen dag på CBS og still spørsmål! Vær nysgjerrig.

Studenter at BLC

Hør hvad studerende på BLC har at sige om studievalget og hverdagen på studiet. Og kontakt dem med dine spørgsmål.