ALEXANDER VILSTRUP-JØRGENSEN

Kontakt mig
hero
play

Mit studievalg

Jeg valgte at læse på CBS, da jeg i min gymnasietid erfarede, at jeg især var interesseret i og excellerede bedst i fagene matematik, samfundsfag samt erhvervsøkonomi. På baggrund af dette fandt jeg det derfor naturligt at læse på CBS. Jeg var dog i tvivl om valget af bacheloruddannelse, eftersom CBS tilbyder så mange forskellige bacheloruddannelser. Valget stod overordnet set mellem HA(mat.) og HA Almen, men eftersom jeg på daværende tidspunkt var i tvivl om mit fremtidige valg af kandidatuddannelse vurderede jeg, at en bred bacheloruddannelse var den bedste løsning for mig.

Udover valget af bacheloruddannelse på CBS, gjorde jeg mig også en række overvejelser omkring det sociale. I og med jeg startede på CBS lige efter gymnasiet, frygtede jeg, at der ville eksistere en klar aldersbarriere mellem mig og mine medstuderende. Jeg blev dog positivt overrasket under CBS’ introforløb, hvor det hurtigt gik op for mig, at jeg ikke var den eneste på mit hold, der var gået direkte fra gymnasiet til universitetet.

Min uddannelse

Det mest udfordrende ved HA Almen er klart de mange eksaminer som uddannelsen byder på, idet HA Almen klart er en af de uddannelser på CBS med flest eksaminer. Antallet af disse overraskede mig i starten, men personligt anser jeg det som en klar fordel i og med, at de mange eksaminer medvirker til opretholdelse af motivation.

En anden klar udfordring ved uddannelsen er, at størstedelen af pensummet er på engelsk. For mit vedkommende krævede dette en del tilvænning, idet jeg i gymnasiet var vant til overordnet at læse tekster på dansk. Det kan tilføjes, at denne tilvænning kom lynhurtigt og uden de store problemer.

Gode råd

1

Undersøg de forskellige fag, som hver bacheloruddannelse tilbyder – det er trods alt de næste 3 år af dit liv, som du skal bruge på din uddannelse.

2

Lær at administrer din tid. Undgå unødigt tidsspild

3

Overvej om du virkelig er klar til at gå på universitet. Søg ikke ind på baggrund af dine venners valg, og ej heller fordi andre forventer det af dig.

Studerende på HA

Hør hvad studerende på HA har at sige om studievalget og hverdagen på studiet. Og kontakt dem med dine spørgsmål.

RASMUS WILLY THONING

Læs mere

EMIL THORSTED RASMUSSEN

Læs mere

AGNES HØY-THOMSEN

Læs mere

OSCAR FILIP FARIA SUCKSDORFF

Læs mere

TRINE BANG GØTTERUP OLSEN

Læs mere

EMIL GALLOV RASMUSSEN

Læs mere

ALEXANDER TAYLOR AMDI MADSEN

Læs mere

JAKOB HARTNACK

Læs mere

ELLEN PRI KOVSTED

Læs mere

EMILIE GARBY

Læs mere

HENRIK FREDENSBORG

Læs mere

STINE LINDHOLM HEMMINGEN

Læs mere

ANJA RIISGAARD CHRISTIANSEN

Læs mere