ANDERS KRISTIAN CHRISTENSEN

Kontakt mig
hero
play

Mit studievalg

Jeg valgte CBS pga. det høje faglige niveau og dets tætte samarbejde med erhvervslivet. Samarbejdet bidrager til, at uddannelserne er relevante og aktuelle.

Min uddannelse

Uddannelsen er spændende fordi den giver en grundlæggende økonomisk forståelse for institutioner i en national og international kontekst. Desuden kombineres det økonomiske med bl.a. kultur og politik hvilket skaber en bred og brugbar viden, som den studerende kan trække på i senere studier og erhvervslivet.

Det mest udfordrerne for mig var at finde en optimal kombination af fritid og studie, fordi jeg syntes studiet var enormt spændende og fordi jeg gerne ville gøre det godt. Det store pensum kan godt virke skræmmende og til tider stressende.

Det sociale aspekt af studielivet betyder meget for mig og på CBS har man masser af muligheder for at deltage i sociale aktiviteter både inden for studiet, men også på tværs af linjerne.

Gode råd

1

Det er altafgørende at forstå at studieteknikkerne varierer afhængigt af hvilket fag man læser. I f.eks. mikroøkonomi, lærte jeg mest ved at arbejde med opgaver og øvelser, hvorimod jeg i f.eks. organisationsteori lærte mere ved at læse bogen. Vær derfor åben overfor at bruge forskellige studieteknikker til forskellige fag.

2

Forventningsafstem med din studiegruppe. Et godt samarbejde i studiegruppen kan gøre underværker for dit studie, men det er nødvendigt at i er på samme fod. Sørg derfor tidligt i forløbet at tale eksplicit om hvad i gerne vil og hvordan.

Studerende på HA EB

Hør hvad studerende på HA EB har at sige om studievalget og hverdagen på studiet. Og kontakt dem med dine spørgsmål.

EMIL HØJGAARD PEDERSEN

Læs mere

FREDERIK LOUMANN-ANDERSEN

Læs mere

FREDERIK SKOV THOMSEN

Læs mere

MARIA REINHOLD

Læs mere