MARIA REINHOLD

Kontakt mig
hero
play

Mit studievalg

Jeg valgte CBS, da jeg synes, at samfundsfag, matematik og erhvervsøkonomi var fag, der havde interesseret mig i gymnasiet. Samtidig kunne jeg godt tænke mig at tage en økonomisk uddannelse, der gav muligheder for at vælge mellem forskellige kandidater efter bacheloren, da jeg følte, at jeg på den måde ikke låste mig helt fast på en bestemt retning til at starte med.

Jeg overvejede også andre bachelorer på CBS, men jeg landede på HA EB, da jeg synes, at kombinationen af erhvervsøkonomiske fag samt mere politiske og kulturelle fag lød spændende og skilte sig lidt ud fra andre bachelorer. Derudover lagde jeg mærke til, at uddannelsen havde et projekt i slutningen af hvert år, hvilket jeg synes lød interessant, da man havde mulighed for at arbejde mere i dybden i grupper med et område.

Jeg gjorde mig nogle overvejelser omkring, hvor jeg boede, og valgte derfor også at flytte hjemmefra lige før studiestart for at kunne være tættere på studiet. Derudover tænkte jeg også på om jeg skulle have et arbejde eller ej til at starte med.

Jeg gjorde mig også nogle overvejelser omkring den engelske del af uddannelse, da jeg synes, at det var svært at vurdere hvor højt det engelske niveau ville være, før jeg begyndte.

Før jeg startede på CBS havde jeg havde hørt, at det sociale ikke ville være på helt samme måde som i gymnasiet, men at man i højere grad selv skulle opsøge det gennem studenterorganisationer osv., hvilket også var noget jeg overvejede og tænkte på, da jeg startede.

Min uddannelse

Jeg synes, at kombinationen af forskellige fag gør HA EB spændende og alsidig, da fagene spænder bredt, og man lærer meget forskelligt inden for forskellige områder.

Noget af det mest udfordrende ved uddannelsen er den højere grad af selvstændighed og frihed, som man oplever. Det er samtidig et stort plus, men man skal vænne sig til det og finde ud af, hvordan man bedst selv balancerer studie og fritid, hvilket kan være svært en gang i mellem.

Jeg er glad for både det faglige og det sociale. Jeg synes, at det er vigtigt, at man har det godt socialt for at have det godt fagligt, fx gennem ens studiegruppe osv.

Jeg kunne godt tænke mig at arbejde inden for CSR/bæredygtighed, og hvordan man kan gøre virksomheder mere bæredygtige, men det komme nok også lidt an på hvilken kandidat, jeg vælger at tage.

Jeg kan godt lide kombinationen af de lidt mere ”bløde” samt ”hårde” fag. Samtidig synes jeg, at det er spændende at lære både om politik og økonomi.

Den høje grad af selvstændighed, hvor man har få timer på øvelseshold i forhold til forelæsninger. Det giver en højere grad af frihed, men kræver selvdisciplin. Det overraskede mig i hvor høj grad ens studiegruppe kan være med til at man holder gejsten oppe især under corona. Det har også overrasket mig, at det tog lidt tid for mig at finde den bedste måde at studere på, der fungerede for mig.

Jeg synes, at det i starten var svært at disponere sin tid bl.a. hvor meget tid jeg skulle bruge på at læse til hvert fag og generelt på at studere ift. fritid, venner og familie. Jeg fandt ud af, at jeg arbejdede bedst, især under eksamensperioder, på CBS, hvor jeg satte nogle timer af, hvor jeg vidste, at jeg ville arbejde produktivt i stedet for at bruge flere uproduktive timer derhjemme med mange overspringshandlinger.

Jeg synes derudover, at man godt kunne blive lidt overvældet over mængden af læsestof, og hvad der er vigtig og ikke vigtigt at få læst på.

Nogle dele af pensum kan være svære at forstå og tage en del tid at læse. Det er svært at prioritere, hvilke tekster der er mere vigtige at læse fremfor andre samt hvilket fag, man eksempelvis skal prioritere højere end andre. Det kan også godt være svært at have forskellige fag på et semester, hvor man skal læse på forskellige måder til faget. Eksempelvis på første semester, hvor man har mikroøkonomi, der er mere matematisk med opgaveregning sammenlignet med faget European Business Framework, der er mere politisk-orienteret og har en anden eksamensform, der kræver en anden måde at læse på.

Det har været en stor hjælp at have nogle studiekammerater at kunne snakke med undervejs bl.a. omkring forståelsen af svære tekster især under corona, hvor undervisningen blev digital, og det var sværere at holde koncentrationen, når man sad alene derhjemme og så optagede forelæsninger.

Gode råd

1

Det er vigtigt at husk at holde pauser og fri for læsningen, hvor man brugee tid på fritidsinteresser, venner osv., der gør en glad og ikke nødvendigvis har noget at gøre med studiet.

2

Vælg uddannelse på baggrund af dine interesser, og det som man synes lyder spændende. Det kan være en god ide at læse kursusbeskrivelserne for fagene på uddannelsen for at få en ide om, hvad fagene indebærer.

3

Brug studiekammerater og studiegruppe til at snakke om svære tekster, opgaver eller lign., så man sammen kan hjælpe hinanden med at forstå det, der kan være svært.

4

At planlægge ens uge kan give et godt overblik over ens tid på studiet – hvornår og hvor meget tid man vil bruge på at læse, samt hvor meget tid man bruger på fritid

Studerende på HA EB

Hør hvad studerende på HA EB har at sige om studievalget og hverdagen på studiet. Og kontakt dem med dine spørgsmål.

EMIL HØJGAARD PEDERSEN

Læs mere

FREDERIK LOUMANN-ANDERSEN

Læs mere

ANDERS KRISTIAN CHRISTENSEN

Læs mere

FREDERIK SKOV THOMSEN

Læs mere