OSCAR FILIP FARIA SUCKSDORFF

Kontakt mig
hero
play

Mit studievalg

Inden jeg begyndte på CBS, læste jeg et fag på KU, hvor jeg efter et år fandt ud af, at jeg skulle studere noget andet. Da jeg igen skulle beslutte mig for, hvad jeg ville studere, havde jeg fundet ud af, at der var flere ting, som skulle påvirke mit studievalg, i forhold til første gang jeg valgte studie. Blandt andet undersøgte jeg indholdet af alle fag på bacheloren, læringsmålene og eksamensformerne. Jeg havde erfaret, at det er vigtigt, at jeg synes, at de fleste fag var spændende, og at jeg ikke kun glædede mig til et specifikt år.

Derudover var det også en fordel for mig, at der var flere forskellige undervisningsformer såsom storholdsforelæsninger, holdundervisning og studiecafé, samt at HA Almen er et studie med mange studerende.

En anden ting jeg oplevede omkring mit studievalg var, at der var mange, der havde en holdning til, hvor man skulle studere og hvilken retning der var den rigtige. Men jeg fandt ud af, at jeg er gladest på den uddannelse, jeg selv føler er den rigtige.

Min uddannelse

Når pensum er stort samt svært og når universitetet er en selvstændig og enorm verden, fungerer det godt for mig at være i en aktiv studiegruppe. Det er en fordel for mig, at møde op på skolen til min studiegruppe, så omgivelserne også er studiefokuseret i stedet for, at jeg sidder og løser en opgave derhjemme foran fjernsynet. Derudover får man også et fællesansvar for at lave sine ting, og man kan diskutere eller få pensum forklaret i øjenhøjde i langsomt tempo. Jeg oplever også, at jeg får information omkring skolerelaterede begivenheder, sociale arrangementer og inspiration til studieteknik fra min studiegruppe.

På HA Almen er læringskurven stejl, og der er mange eksaminer. Det kan derfor være svært at følge med og sværere at acceptere, at man ikke kan det hele. Især når du har organisationsanalyse eller statistik hjemmeprøve samtidig med, at dit studie forsætter som normalt. I sådan en periode fandt jeg ud af, at jeg ikke havde tid til at læse det hele. Alligevel mødte jeg op til forelæsningerne, så jeg stadig havde en fornemmelse for, hvad der blev undervist i. Her fandt jeg også ud af, at det for mig ikke var vigtigt, hvornår og hvor hurtigt jeg lærte pensum, bare jeg havde fået det lært til sidst.

Gode råd

1

Drop forestillingen om drømmeuddannelsen. Det er ikke altid, at alting er lige sjovt. Der vil komme uinteressante fag, opgaver og hårde perioder. Det vigtigste er dog, at du finder størstedelen interessant.

2

Planlægning, planlægning og planlægning. For at få skole, sport og det sociale til at hænge sammen, er det vigtigt at kunne disponere sin tid ordentligt. Fx kan man læse eller løbe inden skole, og mødes med sin studiegruppe mellem forelæsningerne.

3

Invester din tid i starten af uddannelsen. Hvis du prioriterer introarrangementer og møder op til forelæsningerne, får du sunde vaner, og du lægger et godt fundament socialt og fagligt, som klart vil hjælpe dig senere hen.

Studerende på HA

Hør hvad studerende på HA har at sige om studievalget og hverdagen på studiet. Og kontakt dem med dine spørgsmål.

RASMUS WILLY THONING

Læs mere

EMIL THORSTED RASMUSSEN

Læs mere

AGNES HØY-THOMSEN

Læs mere

TRINE BANG GØTTERUP OLSEN

Læs mere

EMIL GALLOV RASMUSSEN

Læs mere

ALEXANDER TAYLOR AMDI MADSEN

Læs mere

JAKOB HARTNACK

Læs mere

ELLEN PRI KOVSTED

Læs mere

EMILIE GARBY

Læs mere

HENRIK FREDENSBORG

Læs mere

STINE LINDHOLM HEMMINGEN

Læs mere

ALEXANDER VILSTRUP-JØRGENSEN

Læs mere

ANJA RIISGAARD CHRISTIANSEN

Læs mere