SIV BERNER CARSTENSEN

Kontakt mig

Mit studievalg

Jeg synes, at det var vildt svært at finde ud af, hvad jeg ville læse, fordi der eksisterer så mange spændende muligheder. Selv havde jeg mange forskellige idéer til, hvad jeg kunne læse. Det var et helt tilfældigt møde, i et af mine sabbatår, der fik mine øjne op for, hvilken vej jeg ville gå.

Jeg har altid haft en passion for at skrive og formulere mig, og derfor drømte jeg om at læse noget, hvor jeg kunne bruge den passion i karrieremæssig sammenhæng. Jeg søgte derfor først ind på retorikstudiet på KU. Efter jeg havde søgt, kom jeg frem til den konklusion, at retorik i sig selv er et smalt felt, og at det fremtidsmæssigt kunne være klogt at kombinere med erhvervsøkonomi. Derfor endte jeg på ha(kom.), som indtil videre på ingen måde har skuffet mig, selvom jeg forestiller mig, at det er en anderledes uddannelse end retorik, og at CBS er en anderledes institution end KU.

Man hører mange ting om dét at læse på CBS, og om dét at være ”CBS’er”. Personligt påvirkede dette på ingen måde mig i mit valg af uddannelse. Jeg havde besluttet mig for, at jeg ville læse erhvervsøkonomi og kommunikation, hvilket tilfældigvis er på CBS, man læser det. Med det mener jeg, at jeg som sådan ikke valgte at læse på CBS, og derefter valgte en uddannelse.

Efterfølgende tænkte jeg lidt over, om jeg ville passe ind. Jeg har nemlig tidligere hørt mange historier og fordomme om studerende på CBS. Jeg bestemte mig dog for, som minimum at forsøge at gøre CBS til et sted, der giver mening for mig, selvom jeg ikke identificerer mig med fordommene eller stereotyperne. Sidenhen har jeg oplevet, at der er rigtig mange forskellige mennesker og personligheder på CBS, som i virkeligheden gør CBS til et meget alsidigt sted, hvor der er plads til alle.

Min uddannelse

På ha(kom.) har jeg virkelig opdaget, hvordan man kan arbejde med kommunikation på mange forskellige måder, og hvor mange forskellige aspekter, der findes indenfor kommunikation. Faget Almen Kommunikation er meget teoretisk og bevæger sig på et mere overordnet niveau, hvorimod Organisationskommunikation og Intern kommunikation i praksis bevæger sig på et mere konkret niveau.
Udover det, er jeg virkelig glad for, at der på ha(kom.) altid indirekte er høje forventninger til sprog og grammatik. Det er begge ting, som jeg elsker at nørde.

Som på alle andre uddannelser, er der også svære fag på ha(kom.). Især faget Almen Kommunikation synes jeg var et fagligt hårdt fag at ligge ud med, når man lige er startet på universitet. Dog er det efterfølgende gået op for mig, hvor genialt det er, at lægge dette fag så tidligt på uddannelsen, da man i faget virkelig lærer om basal kommunikationsteori, som der tit bliver refereret til i de andre kommunikationsfag. Faget har dermed givet en rigtig god fundamental viden om kommunikation, som jeg tror vil fungere som grundsten i min viden om fagområdet.

Selvom jeg ikke på noget tidspunkt har været skeptisk overfor mængden af gruppearbejde på uddannelsen, er det virkelig gået op for mig, hvor vigtigt det er for både sin dannelse og uddannelse at arbejde i grupper. Jeg føler, at det først er når man udarbejder noget i sin gruppe, at man lærer selve stoffet og lærer at anvende det selvstændigt i forskellige kontekster. Udover det, har jeg i min studiegruppe været så heldig at opleve, hvordan der i det optimale samarbejde opstår flow og synenergi.

Gode råd

1

Der findes mange uddannelser, som ikke nødvendigvis leder op til én konkret stilling, men som kan tjene i flere typer af funktioner. Her handler det i højere grad om at skabe sig en profil. Panik derfor ikke, når du bliver spurgt, hvad du bliver med din uddannelse og ikke kan nævne en konkret stilling. Fokusér heller på dit studie her og nu, og dyrk og nørd det faglige indhold på den uddannelse du har valgt at læse.

2

Lad dig ikke intimidere eller skræmme af dine medstuderendes niveau. Prøv i stedet at se det som et udtryk for passion og seriøsitet omkring studiet. Det kan blive en inspirations- og motivationskilde til dig selv i fremtiden. Fortæl også gerne dine tætteste medstuderende, at du synes, de er dygtige. Så vil de med glæde hjælpe dig, hvis du har brug for det.

3

En bacheloruddannelse er som udgangspunkt et fuldtidsstudie. Det svarer til et fuldtidsarbejde, og forventes at optage min. 37,5 af timerne i ugen. Find ud af med dig selv, hvad der er vigtigt for dig med dit studie og deraf, hvor meget tid du ønsker at bruge på det. Er man ambitiøs, bør man bruge alle 37,5 timer og er man ikke, kan man måske nøjes med færre.

Se andre studerende på HA(kom.)

Hør hvad andre studerende på HA (kom.) har at fortælle om deres studievalg og uddannelse, og få deres tips til studielivet på CBS

Dora Fornstedt

Læs mere

Dessie Giang

Læs mere

Clara Mille Kalø

Læs mere